**
IV BALTIC MUSIC WORKSHOPS
Specjalność: *
Imię i nazwisko: *
Adres email: *
Numer telefonu: *
Data i miejsce urodzenia: *
Adres zamieszkania: *
Wykształcenie: *
Osiągnięcia: *
Repertuar: *
Imię i nazwisko pedagoga: *
Dozwolone typy plików: pdf, doc, docx, odt, txt, zip, rar, jpg, png, gif
Max. rozmiar pliku: 10 MB.
Biogram
Zgoda opiekuna (dotyczy uczestników poniżej 18 r.ż.)
Link internetowy (youtube, soundcloud, vimeo):
Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa w IV BALTIC MUSIC WORKSHOPS.